رویدادهای مهم

جلسه ماهیانه آزمایشگاه

آزمایشگاه پرداش زبان طبیعی به صورت ماهیانه جلسه ای با شرکت همه اعضای آزمایشگاه اعم از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری به منظور تبادل اطلاعات و بررسی موارد جاری، در طبقه دوم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر برگزار می‌کند. در این جلسه عموما سمینارهایی با موضوعات مختلف روز و کاربردهای NLP ارائه می‌شود. در جلسه بعدی که تاریخ و زمان آن متعاقبا اعلام خواهد شد، آقای عبدالمجید در مورد rapid miner و خانم خلیلی در مورد هضم صحبت خواهند کرد

نخستین مسابقه گفتگوی هوشمند بهمن ماه 96 در دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد. برنده این مسابقه باید هوشمندترین چت بات را طراحی و پیاده سازی کند. برای مشاهده جزئیات بیشتر به سایت مسابقه به آدرس gap.sbu.ac.ir رجوع کنید.