اخبار

کسب رتبه نخست مسابقات بین المللی کشف تقلب فارسی 2016

در این مسابقه که در سپتامبر 2016 برگزار شد و شامل دو بخش الگوریتم های کشف تقلب و پیکره های ارزیابی سیستم های کشف تقلب بود، سیستم مهتاب توانست در قسمت الگوریتم، مقام اول و در قسمت پیکره، عنوان بزرگترین پیکره و متنوع ترین انواع تقلب شبیه سازی شده را کسب کند. الگوریتم مهتاب توسط خانم مشهدی پیاده سازی شده است و پیکره را خانم‌ها مشهدی، عادلخواه، شفیعی و ساعدی ایجاد نمودند.

انتخاب مهتاب به عنوان برترین سیستم مشابهت یابی کلمات فارسی در SemEval 2017

در این مسابقه که در زمستان سال 95 برگزار شد، سیستم مهتاب توانست مقام اول را در قسمت شباهت یابی بین کلمات فارسی کسب کند. این سیستم توسط خانم‌ها مشهدی، رنجبر و حسین پور و آقای وحیدپور پیاده سازی و ارائه شده است.

راه اندازی دفتر دوم آزمایشگاه پردازش زبان طبیعی

دفتر دوم آزمایشگاه درساختمان آزمایشگاه های تخصصی دانشکده، اتاق 27 راه اندازی شده است. لازم به ذکر است دفتر اول آزمایشگاه در طبقه دوم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر (اتاق 228) واقع می‌باشد.