• رعنا فرصتی

  موضوع تز: ارايه چارجوبي براي سيستم‌هاي پيشنهادگر معنايي

 • سمیرا نوفرستی

  موضوع تز: ارائه مدلي براي تحليل احساسات مبتني بر جنبه

 • شهرام سلامی

  موضوع تز: ارائه یک مدل ترجمه ماشینی آماری مبتنی بر الگوی ترازبندی سلسله مراتبی

 • الهام فکری قمی

  موضوع تز: استخراج اطلاعات از ویکی پدیا و گسترش شبکه واژگانی فارسی با نمونه ها جهت استفاده در یک سامانه پرسش و پاسخ به زبان فارسی

 • مهدی احمدپور

  موضوع تز: تجزيه‌گر نحوي فارسي با استفاده از روابط وابستگي

 • راضیه عادلخواه

  موضوع تز: یافتن منابع و خبره‌یابی با استفاده از هستان‌شناسی

 • آرزو هاتفی

  موضوع تز: Iran Stock Market Prediction Using Online Text

 • پوریا سلجوقی

  موضوع تز: Persian Expression Detection

 • المیرا خدایی

  موضوع تز: Answering Complex Questions in Q&A Systems Based on Linked Data

 • فاطمه شفایی

  موضوع تز: Automatic Persian Text Summarization System

 • مریم میرابوالقاسمی

  موضوع تز: استلزام منطقی در متون فارسی

 • فاطمه مشهدی

  موضوع تز: كشف تقلب در اسناد متني فارسي

 • زهرا سامانی‌ریاحی

  موضوع تز: ارائه روشي براي ساخت نيمه‌خودكار هستان‌شناسي فازی

 • مریم حق‌الهی

  موضوع تز: جستجوي معنايي در مستندات فارسي

 • آیناز طاهری

  موضوع تز: شناسايي موجوديت‌هاي با هويت يكسان در داده‌هاي پيوندي

 • زهرا فرخ‌نژاد

  موضوع تز: ساخت واژهستان‌شناسی حوزه زبان‌شناسی

 • فاطمه جعفری‌نژاد

  موضوع تز: استخراج روابط معنايي ميان فعل و آرگومان‌هاي آن از متون زبان فارسي

 • امین صالحی

  موضوع تز: ارائه يك سيستم توصيه‌گر مبتني بربرچسب

 • زینب جلیلی

  موضوع تز: سيستم توصيه‌گر بسته‌ي مسافرتي در حوزه خاص

 • آرش چاقری

  موضوع تز: شناسايي افعال در جملات زبان فارسي

 • نسیم فکورنیا

  موضوع تز: مطالعۀ جایگاه سطح ساختواژی – معناشناختی زبان در مدون‌سازی‌های رایانه‌ای

 • شبنم میرسبحانی

  موضوع تز: مطالعه شبكه معنايي بخشي از واژگان زبان فارسي با هدف ترسيم و مدون سازي در

 • رضوانه فرزبود

  موضوع تز: رويكردي تركيبي در ترجمه ماشيني انگليسی به فارسي

 • علی‌اصغر پارسایی

  موضوع تز: ايجاد هستان‌شناسي امنيت شبكه

 • حسین عبدالکریمی

  موضوع تز: تحليل پرسش در كيوسك اطلاعات دانشكده

 • نیره کرمانشاهی

  موضوع تز: توليد پاسخ در كيوسك اطلاعات دانشكده

 • بتول لکزایی

  موضوع تز: يادگيري هستان‌شناسي از منابع ساخت يافته و نيمه ساخت يافته

 • فاطمه شفیعی

  موضوع تز: سيستم اتوماتيك خلاصه‌ساز متون فارسي

 • مصطفی خواجه‌میرزایی

  موضوع تز: طراحي و پياده‌سازي سيستم مكالمه‌اي وظيفه‌گرا در كاربرد خاص

 • زینب مزینانیان

  موضوع تز: خوشه‌بندي معنايي نشست‌هاي كاربران وب

 • سپیده شریفی

  موضوع تز: طراحي آزمون به صورت نيمه‌خودكار از روي متن

 • فاطمه خلقانی

  موضوع تز: برچسب گذاري مفاهيم و روابط مفهومي

 • سمیه باقربیگی

  موضوع تز: ساخت نيمه‌خودكار وردنت افعال فارسي از وردنت ديگر مقوله‌هاي نحوی زبان فارسي

 • وحید صادقی‌جو

  موضوع تز: ارزیابی کیفی نرم‌افزارهای ارزیابی ترجمه ماشینی

 • سمیرا خلیلی

  موضوع تز: تبدیل متن به تصویر با استفاده از هستان‌شناسی چند رسانه‌ای

 • زهره دهداری

  موضوع پروژه: سیستم آموزگار هوشمند

 • نسیم مافی

  موضوع پروژه: نگاشت هستان‌شناسی‌ها

 • مریم خرداد

  موضوع پروژه: طبقه‌بندی صفحات وب

 • فاطمه کاظمینی

  موضوع پروژه: طبقه‌بندی صفحات وب

 • سارا مطیعی

  موضوع پروژه: رتبه‌بندی اسناد براساس میزان ارتباط با پرس و جوی کاربر

 • آزاده نعمت‌زاده چکوار

  موضوع پروژه: رتبه‌بندی اسناد براساس میزان ارتباط با پرس و جوی کاربر

 • پریسا موسوی طباطبایی

  موضوع پروژه: ساخت هستان‌شناسی در قلمرو خاص

 • فاطمه شاکری

  موضوع پروژه: سیستم تصمیم‌یار، نمونه‌سازی برای تشخیص نفوذ در شبکه

 • مژگان پورحسن

  موضوع پروژه: تحلیل ساختواژی زبان فارسی

 • عطیه میرشاه‌ولد

  موضوع پروژه: تجزیه و تحلیل نحوی زبان فارسی

 • سپیده رستم‌پور

  موضوع پروژه: ساخت واژگان محاسباتی برای زبان فارسی

 • زهرا سارابی

  موضوع پروژه: ساخت یک سیستم پرسش و پاسخ به زبان فارسی

 • فاطمه اشراق

  موضوع پروژه: ساخت یک سیستم پرسش و پاسخ به زبان فارسی

 • نرگس فتوحی براغوش

  موضوع پروژه: حیات مصنوعی

 • زهره کریمی

  موضوع پروژه: خلاصه‌سازی متون فارسی

 • شعله فروزان

  موضوع پروژه: بررسی و آزمون الگوهای استخراج دانش مفهومی از متون فارسی

 • زهرا رجبی

  موضوع پروژه: تولید جملات زبان طبیعی از روی بازنمایی منطقی آن‌ها

 • سمانه زارع

  موضوع پروژه: بازنمایی جملات زبان فارسی به منطق مرتبه اول

 • مهدیه نوروزیان

  موضوع پروژه: طراحی حافظه سیستم هوشمند براساس مدل حافظه انسان

 • سوده عقلی‌مقدم

  موضوع پروژه: مدلسازی مقاومت حرارتی نانوسیستم‌های بیسموت به کمک روش‌های داده‌کاوی و ابزار WEKA

 • گلناز اتابکی

  موضوع پروژه: نگاشت دو زبانه هستان‌شناسی‌ها

 • حکیمه فدایی

  موضوع پروژه: یادگیری زبان طبیعی

 • نغمه رحیمی‌پور

  موضوع پروژه: سیستم استخراج اطلاعات از متون خبری نظامی

 • زهرا انصاری

  موضوع پروژه: سیستم استخراج اطلاعات از متون خبری نظامی

 • نوید اسکوئی‌پور

  موضوع پروژه: تشخیص هوشمند محل کسره اضافه و نوع ترکیب اضافه

 • نگار حریری

  موضوع پروژه: ساخت واژگان معنایی دو زبانه

 • تارا اخوان

  موضوع پروژه: خلاصه‌ساز خودکار متون فارسی

 • مونا عرفانی‌جورابچی

  موضوع پروژه: خلاصه‌ساز خودکار متون فارسی

 • سهیلا کیانی

  موضوع پروژه: تشخیص مرز کلمات و عبارات در متون زبان فارسی

 • بهاره صراف‌زاده

  موضوع پروژه: نمونه دهی هستان‌شناسی و حاشیه نویسی معنایی

 • مرضیه شریعتی

  موضوع پروژه: تعیین محتوا در سیستم‌های آموزشگر هوشمند

 • ماریه صیادچی

  موضوع پروژه: طراحی و ساخت تجزیه‌گر نحوی و تحلیل نقشی جملات فارسي

 • هدی سادات جعفری

  موضوع پروژه: ساخت بسته نرم‌افزاري پردازش‌هاي پايه زبان فارسي

 • پونه سادات رضوی

  موضوع پروژه: شناسايي موجودي‌های نامدار در زبان فارسي

 • هدی میرزایی کندری

  موضوع پروژه: حاشيه نويسي متون قلمروي كامپيوتر براساس هستان‌شناسي كامپيوتر

 • ایمان صرافی

  موضوع پروژه: ساخت سيستم استدلالگر مبتني برهستان شناسي

 • واله منتقمی

  موضوع پروژه: تكميل هستان‌شناسي كامپيوتر به صورت نيمه خودكار

 • هومن فرخ‌زاد

  موضوع پروژه: تبديل مستندات وب كنوني به وب معنايي

 • کوروش نادری

  موضوع پروژه: شناسايي اصطلاحات در پیکره زبانی

 • ریحانه امیرآبادی

  موضوع پروژه: سیستم خبره تیروئید

 • فاطمه عبداله

  موضوع پروژه: نرم‌افزار استاندارد سازی متون فارسی

 • امیرمهدی ستاره‌نژاد

  موضوع پروژه: ساخت يك سيستم محاوره‌گر فارسي دردامنه محدود

 • عمید ذکریاپور

  موضوع پروژه: ساخت واژگان احساس دردامنه خاص

 • ریحانه صادقی

  موضوع پروژه: تبديل جمله زبان طبيعي به منطق

 • مجتبی نیک‌عهد

  موضوع پروژه: تكميل وراه‌اندازي كيوسك اطلاعات دانشكده

 • فرخ شهابی‌نژاد

  موضوع پروژه: سيستم پيشنهاد و فروش كالا براي كار بران شبكه‌هاي اجتماعي

 • زهرا اسکندری

  موضوع پروژه: ساخت فرهنگ دوزبانه فارسی- انگلیسی

 • محمدرضا بهرامی

  موضوع پروژه: مشابهت سنجی لفظی در آیات قرآن کریم

 • علی طاهری

  موضوع پروژه: تعيين زمان وقايع در نظرات كاربران در دامنه دارو

 • حمزه مطهری خوانساری

 • سروش مبشری

  موضوع تز: فراهستان‌شناسی علم

 • زینب رحیمی

  موضوع تز: ارائه یک روش دانش‌بنیان برای شناسایی استلزامات متنی با تمرکز بر علیت وتضاد

 • علی‌اکبر احمدی

 • مریم داوودی

  موضوع تز: تحليل پرسش‌هاي رسمي و محاوره در سيستم‌هاي پرسش و پاسخ دامنه بسته

 • الهام راوند

  موضوع تز: پاسخ به سوالات در مورد فرآیندهای آموزش در میز اطلاعات دانشکده

 • نیلوفر رنجبر

  موضوع تز: روش‌های معنایی و مبتنی بر ساختار و بافتار برای کشف تقلب در مقالات علمی

 • علی‌اکبر عبدالمجید

  موضوع تز: نظرکاوی مبتنی بر جنبه‌ی نظرات فارسی با استفاده از دانش دامنه

 • نیلوفر نادریان

  موضوع تز: خبره‌یابی

 • حسین روحی‌زاده

  موضوع تز: یادگیری عمیق در پردازش زبان طبیعی

 • زهرا نادری

  موضوع تز: اجرای دستورات در سیستم مکالمه‌ای فارسی

 • رایحه حسینی‌پور

  موضوع تز: مشابهت‌يابي و ارتباط يابي معنايي

 • حکیمه فدایی

  مقطع تحصیلی: کارشناسی
  دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
  پروژه(ها): نگار

 • هدی سادات جعفری

  مقطع تحصیلی: کارشناسی
  دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
  پروژه(ها): نگار

 • الهام فکری قمی

  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
  پروژه(ها): فارس‌نت

 • راضیه عادلخواه

  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
  پروژه(ها): فارس‌نت، خبره‌یابی

 • فاطمه مشهدی

  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه شهید بهشتی
  پروژه(ها): سیستم مشابهت‌یاب مهتاب