...
 ورود       عضویت    |    English   

 021-29904093      --      021-29904111 

پیکره ها و دادگان توسعه یافته


فارس نت

فارس‌نت نخستین ، دقیقترین و بزرگترین وردنت فارسی است .

اطلاعات بیشتر

پیکره محاوره - رسمی

شامل 50 هزار زوج جمله محاوره - رسمی و همترازی کلمات است.

اطلاعات بیشتر

پیکره اچ ام بلاگز

پیکره ای بزرگ و 5 میلیارد کلمه ای از متن های فارسی است.

اطلاعات بیشتر

پیکره پیکاک

پیکاک شامل پرسش پیچیده به همراه پاسخ و کوئری اسپارکل است.

اطلاعات بیشتر

پیکره سوالات متداول دانشکده

این پیکره شامل سؤالات، انتقادات و پیشنهادات دانشکده است.

اطلاعات بیشتر

پیکره گزارش های آسیب شناسی

این پیکره شامل گزارش های پزشکی آسیب شناسی بیمارستانی است.

اطلاعات بیشتر

پیکره بهبود یافته PERLEX

این پیکره، نسخه‌ گسترش داده شده و بهبودیافته PERLEX است.

اطلاعات بیشتر

پیکره رفع ابهام معنایی

شامل 200 جمله برای هر کلمه با سنس های مختلف است

اطلاعات بیشتر

پیکره درستی‌سنجی سنس کلمه

پیکره شامل 150 سنس کلمه، شناسه و مثال آن‌ها در فارس نت است.

اطلاعات بیشتر

آنتولوژی داروهای گیاهی

یک سیستم دانش از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی است.

اطلاعات بیشتر

پیکره درک مطلب فارسی

هر ردیف در این پیکره یک متن، یک سوال مربوط به متن است.

اطلاعات بیشتر

پیکره مکالمات آموزش چت‌بات

شامل دیالوگ های چیت چت برای آموزش ربات های چت است.

اطلاعات بیشتر

پیکره ساده سازی متن فارسی

شامل مجموعه ای از جملات که به جملات کوتاه تر شکسته شده اند.

اطلاعات بیشتر

پیکره علیت

پیکره علیت با 3 برچسب "علت" ، "معلول" و "نشانه علیت" است.

اطلاعات بیشتر

پیکره Contradiction Test Data

پیکره ای شامل تعدادی جمله دارای تضاد یا تقابل است.

اطلاعات بیشتر

پیکره Contradict Data

پیکره برچسب خورده برای تقابل به صورت انسانی است.

اطلاعات بیشتر

پیکره ها و دادگان ترجمه شده


پیکره TranslatedSNLI_1000

پیکره ای شامل زیرمجموعه ای 1000 تایی از SNLI است.

اطلاعات بیشتر

پیکره Translated MultiNli

این پیکره نسخه ترجمه شده پیکره MultiNli است .

اطلاعات بیشتر

پیکره Farsi Books

پیکره متن خام فارسی شامل 23100 جمله ترجمه شده است.

اطلاعات بیشتر