...
 ورود       عضویت    |    English   

 021-29904093      --      021-29904111 

  افتخارات


در این مسابقه که در سال 97 برگزار شد سیستم تشخیص موجودیت نامدار آقایان سید عباس حسینی و سید احسان طاهر موفق به کسب رتبه دوم شد.

در این مسابقه که در زمستان سال 95 برگزار شد ، سیستم مهتاب توانست مقام اول را در قسمت شباهت یابی بین کلمات فارسی کسب کند. این سیستم توسط خانم‌ها مشهدی، رنجبر و حسین پور و آقای وحیدپور پیاده سازی و ارائه شده است.

در این مسابقه که در سپتامبر 2016 برگزار شد و شامل دو بخش الگوریتم های کشف تقلب و پیکره های ارزیابی سیستم های کشف تقلب بود، سیستم مهتاب توانست در قسمت الگوریتم، مقام اول و در قسمت پیکره، عنوان بزرگترین پیکره و متنوع ترین انواع تقلب شبیه سازی شده را کسب کند. الگوریتم مهتاب توسط خانم مشهدی پیاده سازی شده است و پیکره را خانم‌ها مشهدی، عادلخواه، شفیعی و ساعدی ایجاد نمودند.